Roos, Lena. 2021. “När Det Judiska Tar Plats: Stora Synagogan I Stockholm 150 år”. Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies 32 (2):91-93. https://doi.org/10.30752/nj.109162.