Leviathan, Daniel. 2022. “Ett Starkt Bidrag till Svensk-Judisk Historieskrivning”. Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies 33 (2):60-62. https://doi.org/10.30752/nj.122228.