Martola, Nils. 1992. “Judiska Akademiska Klubben – några Kommenterade Dokument”. Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies 13 (2), 145-67. https://doi.org/10.30752/nj.69481.