Lindqvist, Pekka. 2019. “Ett Viktigt Kapitel Av De finländska Judarnas Historia Dokumenterat”. Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies 30 (1), 114–117. https://doi.org/10.30752/nj.81274.