Bengtsson, Håkan. 2020. “Didaktiska Reflektioner Om Judendom, Stereotyper Och Tankefigurer”. Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies 31 (2), 3-20. https://doi.org/10.30752/nj.89966.