Illman, Ruth. 2020. “Minnen från Ett Finskjudiskt Musikerliv I Tradition Och förändring – : Hillel Tokaziers Biografi”. Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies 31 (2), 87-89. https://doi.org/10.30752/nj.97080.