Englund, M. (2021) “Bunds historia framstår som både avslutad och högaktuell”, Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies, 32(1), pp. 113–116. doi: 10.30752/nj.103425.