Rudberg, P. (2021) “”Den som pekar på andras brister visar därigenom sina egna” : Slutreplik till Malin Thor Tureby”, Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies, 32(1), pp. 117–118. doi: 10.30752/nj.107434.