Leviathan, D. (2022) “Ett starkt bidrag till svensk-judisk historieskrivning”, Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies, 33(2), pp. 60–62. doi: 10.30752/nj.122228.