Carlsson, C. H. (2023) “Tysk-judisk migration till Sverige”, Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies, 34(1), pp. 99–117. doi: 10.30752/nj.126103.