Martola, N. (1992) “Judiska akademiska klubben – några kommenterade dokument”, Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies, 13(2), pp. 145-167. doi: 10.30752/nj.69481.