Carlsson, C. H. (2018) “Bildrik populärvetenskap om dansk-judisk historia”, Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies, 29(1), pp. 79–82. doi: 10.30752/nj.70259.