Deland, M. (2019) “Ny rapport om finländska SS-frivilliga och övergreppen mot judar 1941–1943. A new report on Finnish SS-volunteers and atrocities against Jews 1941–3”, Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies, 30(1), pp. 109–113. doi: 10.30752/nj.80531.