Illman, R. (2020) “Minnen från ett finskjudiskt musikerliv i tradition och förändring – : Hillel Tokaziers biografi”, Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies, 31(2), pp. 87-89. doi: 10.30752/nj.97080.