[1]
C. H. Carlsson, “Tysk-judisk migration till Sverige”, NJ, vol. 34, no. 1, pp. 99–117, Jun. 2023.