Carlsson, C. H. “Tysk-Judisk Migration till Sverige”. Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies, vol. 34, no. 1, June 2023, pp. 99-117, doi:10.30752/nj.126103.