Englund, Martin. “Bunds Historia framstår Som både Avslutad Och högaktuell”. Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies 32, no. 1 (May 31, 2021): 113–116. Accessed August 1, 2021. https://journal.fi/nj/article/view/103425.