Deland, Mats. “Ny Rapport Om finländska SS-Frivilliga Och övergreppen Mot Judar 1941–1943. A New Report on Finnish SS-Volunteers and Atrocities Against Jews 1941–3”. Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies 30, no. 1 (May 26, 2019): 109–113. Accessed May 27, 2022. https://journal.fi/nj/article/view/80531.