1.
Martola N. Judiska akademiska klubben – några kommenterade dokument. NJ [Internet]. 1992Sep.1 [cited 2020Jun.2];13(2):145-67. Available from: https://journal.fi/nj/article/view/69481