(1)
Lakkala, S.; Narkaus, S.; Kallinen, K. Siirtymävaihe perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen: Opiskelijoiden kokemuksia siirtymästä ja tuen tarpeista. Nuorisotutkimus 2022, 40, 3-22.