(1)
Benjamin, S.; Koirikivi, P.; Kuusisto, A. Nuorten elämänkulun haasteita ja vastoinkäymisiä: Näkökulmia resilienssiin kestävän hyvinvoinnin teorian valossa. Nuorisotutkimus 2022, 40, 59-76.