(1)
Ruutu, P.; Jahnukainen, M. Koulussa koetut paineet ja koulunkäynnin keskeytyminen – nuorten monien maailmojen näkökulma . Nuorisotutkimus 2024, 42, 5-22.