Lakkala, S., Narkaus, S., & Kallinen, K. (2022). Siirtymävaihe perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen: Opiskelijoiden kokemuksia siirtymästä ja tuen tarpeista. Nuorisotutkimus, 40(1), 3–22. https://doi.org/10.57049/nuorisotutkimus.9115752