Ruutu, P., & Jahnukainen, M. (2024). Koulussa koetut paineet ja koulunkäynnin keskeytyminen – nuorten monien maailmojen näkökulma . Nuorisotutkimus, 42(1), 5–22. https://doi.org/10.57049/nuorisotutkimus.9145121