Lakkala, Suvi, Satu Narkaus, ja Kati Kallinen. 2022. ”Siirtymävaihe perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen: Opiskelijoiden kokemuksia siirtymästä ja tuen tarpeista”. Nuorisotutkimus 40 (1):3-22. https://doi.org/10.57049/nuorisotutkimus.9115752.