Benjamin, Saija, Pia Koirikivi, ja Arniika Kuusisto. 2022. ”Nuorten elämänkulun haasteita ja vastoinkäymisiä: Näkökulmia resilienssiin kestävän hyvinvoinnin teorian valossa”. Nuorisotutkimus 40 (3):59-76. https://doi.org/10.57049/nuorisotutkimus.9122544.