Ruutu, Piia, ja Markku Jahnukainen. 2024. ”Koulussa koetut paineet ja koulunkäynnin keskeytyminen – nuorten monien maailmojen näkökulma ”. Nuorisotutkimus 42 (1):5-22. https://doi.org/10.57049/nuorisotutkimus.9145121.