Lehto, S. (2022) ”Koulun kerhotoiminta lapsuuden hyvinvointia rakentamassa”, Nuorisotutkimus, 40(2), ss. 67–71. Saatavissa: https://journal.fi/nuorisotutkimus/article/view/120331 (Viitattu: 2joulukuuta2022).