Lakkala, Suvi, Satu Narkaus, ja Kati Kallinen. ”Siirtymävaihe perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen: Opiskelijoiden kokemuksia siirtymästä ja tuen tarpeista”. Nuorisotutkimus 40, no. 1 (toukokuuta 10, 2022): 3–22. Viitattu huhtikuuta 20, 2024. https://journal.fi/nuorisotutkimus/article/view/115752.