Benjamin, Saija, Pia Koirikivi, ja Arniika Kuusisto. ”Nuorten elämänkulun haasteita ja vastoinkäymisiä: Näkökulmia resilienssiin kestävän hyvinvoinnin teorian valossa”. Nuorisotutkimus 40, no. 3 (lokakuuta 25, 2022): 59–76. Viitattu heinäkuuta 15, 2024. https://journal.fi/nuorisotutkimus/article/view/122544.