1.
Lakkala S, Narkaus S, Kallinen K. Siirtymävaihe perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen: Opiskelijoiden kokemuksia siirtymästä ja tuen tarpeista. Nuorisotutkimus [Internet]. 10. toukokuuta 2022 [viitattu 20. huhtikuuta 2024];40(1):3-22. Saatavissa: https://journal.fi/nuorisotutkimus/article/view/115752