1.
Ruutu P, Jahnukainen M. Koulussa koetut paineet ja koulunkäynnin keskeytyminen – nuorten monien maailmojen näkökulma . Nuorisotutkimus [Internet]. 28. huhtikuuta 2024 [viitattu 15. heinäkuuta 2024];42(1):5-22. Saatavissa: https://journal.fi/nuorisotutkimus/article/view/145121