Jaetut empaattiset tunteet kirjallisuuspiirissä

Kirjoittajat

  • Liisa Voutilainen Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta

Avainsanat:

empatia, keskusteluanalyysi, kirjallisuuspiiri, vuorovaikutus

Abstrakti

Kaunokirjallisuuden lukeminen on liitetty empatiakykyyn. Tässä artikkelissa kysyn, miten kirjallisuuden herättämät empaattiset tunteet ilmenevät kirjallisuuden sosiaalisessa vastaanotossa. Tutkimuksen aineistona on yhteisöllisessä asuinkorttelissa järjestetyn kirjallisuuspiirin kokoontumisten (4) videonauhoitukset ja menetelmänä keskustelunanalyysi. Kuvaan kolmea vuorovaikutuksellista keinoa, jolla kirjan henkilöihin kohdistuvaa empatiaa jaetaan ryhmässä: piiriläisten kannanottoja, kirjallisuuspiirin vetäjän ymmärrysehdokkaita sekä topikaalisia siirtymiä kirjan ulkopuoliseen maailmaan. Tutkimus ehdottaa, että yksilön tunteiden tavoin myös empatiaa voidaan ilmaista ja jakaa kollektiivisesti. Tutkimuksen tulokset tukevat aiemmassa tutkimuksessa kuvattua kirjallisuuspiirin keskustelujen institutionaalista luonnetta toisaalta analyyttisen puheen ja toisaalta oman lukukokemuksen ja kirjan ulkopuolisen maailman kuvailun vaihteluna.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-05-29

Viittaaminen

Voutilainen, L. (2022). Jaetut empaattiset tunteet kirjallisuuspiirissä. Puhe Ja Kieli, 42(1), 69–90. https://doi.org/10.23997/pk.119694