[1]
Merke, S., Heinonen, P. ja Karvonen, U. 2020. Opiskelijoiden oma-aloitteiset selityspyynnöt ja niiden käsittely - neuvottelua luokkahuoneen episteemisistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Puhe ja kieli. 40, 2 (heinä 2020), 103-122. DOI:https://doi.org/10.23997/pk.97220.