(1)
Huhtamäki, M.; Grahn, I.-L. Rutin och beröm. Prosodiska drag hos bra som uppföljning under personlig träning i Finland och Sverige. PK 2020, 40, 225-250.