(1)
Huhtamäki, M.; Grahn, I.-L. Rutin Och beröm. Prosodiska Drag Hos Bra Som uppföljning under Personlig träning I Finland Och Sverige. PK 2020, 40, 225-250.