(1)
Lahti, E. Miten luonnon monimuotoisuudesta ja sen uhista puhutaan yleistajuisissa asiantuntijateksteissä?. PK 2022, 42, 99-120.