(1)
Smolander, S.; Kunnari, S.; Laasonen, M. NÄKÖKULMIA KIELELLISTEN TAITOJEN ARVIOINTIIN JA KIELELLISEN VAIKEUDEN TUNNISTAMISEEN MONIKIELISELLÄ LAPSELLA. PK 2016, 36, 57-75.