(1)
Forsten-Astikainen, R.; Kultalahti, S. Esimiehen Ja työntekijän Vuorovaikutussuhde – Heijastumia Muuttuvaan työelämään. PK 2019, 39, 3-21.