(1)
Tilvis, A.; Paavola-Ruotsalainen, L. Lapseen Ja lähiympäristöön Liittyvien taustatekijöiden Yhteys Sanaston Kehitykseen 24 Ja 30 Kuukauden iässä. PK 2019, 39, 119-139.