(1)
Merke, S.; Heinonen, P.; Karvonen, U. Opiskelijoiden Oma-Aloitteiset selityspyynnöt Ja Niiden käsittely - Neuvottelua Luokkahuoneen Episteemisistä Oikeuksista Ja Velvollisuuksista. PK 2020, 40, 103-122.