Lahti, E. (2022). Miten luonnon monimuotoisuudesta ja sen uhista puhutaan yleistajuisissa asiantuntijateksteissä?. Puhe ja kieli, 42(2), 99–120. https://doi.org/10.23997/pk.121403