Eilola, L. (2023). Aikuisten suomen kielen ja luku- ja kirjoitustaidon opiskelijoiden osallistumisen keinojen kehittyminen luokkahuonevuorovaikutuksessa. Puhe ja kieli, 43(2), 63–88. https://doi.org/10.23997/pk.136863