Smolander, S., Kunnari, S., & Laasonen, M. (2016). NÄKÖKULMIA KIELELLISTEN TAITOJEN ARVIOINTIIN JA KIELELLISEN VAIKEUDEN TUNNISTAMISEEN MONIKIELISELLÄ LAPSELLA. Puhe Ja Kieli, 36(1), 57-75. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/pk/article/view/56011