Tilvis, A., & Paavola-Ruotsalainen, L. (2019). Lapseen ja lähiympäristöön liittyvien taustatekijöiden yhteys sanaston kehitykseen 24 ja 30 kuukauden iässä. Puhe Ja Kieli, 39(1), 119-139. https://doi.org/10.23997/pk.69817