Markus, J. (2019). Koltansaamen Näätämön murteen ja merisaamen välinen koodien sekoittuminen vuonna 1920. Puhe ja kieli, 39(2), 165–185. https://doi.org/10.23997/pk.75742