Kotilainen, L., & Lehtimaja, I. (2020). Kielenvaihto monikielisissä kokouksissa - osallistujien kielitaito ja vuorovaikutuksen sujuva eteneminen. Puhe Ja Kieli, 39(3), 221-239. https://doi.org/10.23997/pk.76602