Jalkanen, J., & Taalas, P. (2013). PURAISTAAN KIELTÄ 10 Kaikki muuttuu. Taas. Puhe Ja Kieli, 33(3), 83. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/pk/article/view/9428