Wiklund, M. (2013). PUHEEN PROSODIAN JA KIRJOITETUN KOHDETEKSTIN SUHDE SUOMENKIELISESSÄ KIRJOITUSTULKKAUSAINEISTOSSA. Puhe ja kieli, 33(3), 107–130. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/pk/article/view/9431