Merke, S., Heinonen, P., & Karvonen, U. (2020). Opiskelijoiden oma-aloitteiset selityspyynnöt ja niiden käsittely - neuvottelua luokkahuoneen episteemisistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Puhe Ja Kieli, 40(2), 103-122. https://doi.org/10.23997/pk.97220