FORSTEN-ASTIKAINEN, R.; KULTALAHTI, S. Esimiehen ja työntekijän vuorovaikutussuhde – heijastumia muuttuvaan työelämään. Puhe ja kieli, v. 39, n. 1, p. 3-21, 10 kesä 2019.